Diversitet og ligestilling for medarbejdere

Topdanmark ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor forskellighed accepteres og bruges som en styrke. Derfor arbejder vi på at fastholde og udvikle en rummelighed, der modvirker enhver form for diskrimination og giver alle medarbejdere lige muligheder.

Topdanmark ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor forskellighed accepteres og bruges som en styrke. Derfor arbejder vi på at fastholde og udvikle en rummelighed, der modvirker enhver form for diskrimination og giver alle medarbejdere lige muligheder.

For Topdanmark er det vigtigt at sikre en mangfoldig og ikke-diskriminerende kultur af flere grunde: Dels vil vi gerne sørge for, at vores medarbejdere trives og ikke udsættes for grænseoverskridende adfærd, dels viser flere danske og udenlandske undersøgelser, at virksomheder med en mangfoldig sammensætning af arbejdsstyrken skaber mere vækst og har en bedre innovationskraft.
Vores overordnede tilgang

Mangfoldighed betyder mange ting. For os, er et vigtigt fokus dog at der ikke gøres forskel i ansættelsesforhold på baggrund af alder, etnicitet, køn, seksuel orientering, handicap eller helbred.

Det betyder samtidig også et fokus på lige løn for lige arbejde. Det er et princip og en politik hos os at aflønning udelukkende afhænger af kriterier som erfaring, kompetence, indsats, resultat og stillingens betydning.

For at sikre at vi lever op til vores ligelønspolitik har vi implementeret en stillings- og titelstruktur, som sikrer, at personer i samme stillinger har de samme vilkår. På den måde opnår vi både en ensartethed og at vilkår ikke handler om personen eller kønnet. Derudover er vores overenskomster også med til at sikre lige løn for lige arbejde.
Balanceret kønsfordeling blandt ledere

Vi ønsker, at ledelsesgruppen skal være repræsenteret ved de bedst kvalificerede personer, men vi ønsker også balance i kønsfordelingen. Vi vil dog gerne gøre op med den binære kønsforståelse, og derfor har vi sat en målsætning, der ikke taler for at fremme ét køn, men derimod sikrer en max grænse for repræsentation af ét køn. På den måde taler vi både til de nuværende og kommende medarbejdere, som ikke bekender sig til et af de to traditionelle køn, at mangfoldighed ses som en styrke i Topdanmark.

Helt konkret er vores målsætning frem mod 2025 således: Højst 60 % af ét køn på ledelsesniveau 1 og 2 i 2025.
VEDR. BÆREDYGTIGHED I TOPDANMARK
Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89