Lovgivning og vedtægter

Topdanmark-koncernen er en dansk, finansiel koncern, hvis moderselskab, Topdanmark A/S, er et aktieselskab noteret på den nordiske fondsbørs, Nasdaq Copenhagen.

Topdanmark-koncernen er en dansk, finansiel koncern, hvis moderselskab, Topdanmark A/S, er et aktieselskab noteret på den nordiske fondsbørs, Nasdaq Copenhagen.

Lovgivning

Topdanmark-koncernen er, ud over de selskabs- og børsretlige regler, underlagt bestemmelserne i Lov om Finansiel Virksomhed med tilhørende bekendtgørelser og andre forskrifter.​

Den selskabsretlige lovgivning indeholder bl.a. regler om selskabsorganer, beslutningsstruktur og kompetencefordeling. Se nærmere herom under GeneralforsamlingenBestyrelsen og Koncernledelse.​

Den børsretlige lovgivning indeholder bl.a. regler om oplysningsforpligtelser, forbud mod insiderhandel og forbud mod kursmanipulation. På Nasdaq Copenhagens hjemmeside findes alle relevante regler.​

Den finansielle lovgivning indeholder bl.a. regler om ejerforhold, ledelse, solvens, regnskab og tilsyn. På Finanstilsynets hjemmeside findes Lov om Finansiel Virksomhed for yderligere information.​