Corporate governance

Topdanmark har gennem flere år haft fokus på god selskabsledelse, og vi har løbende tilpasset vedtægter mv. til principperne om god selskabsledelse.

Definition

Vi har valgt at definere Corporate Governance som:

Ledelsesregler, der sætter rammer for ledelsens incitamenter til og muligheder for at agere i aktionærernes og øvrige interessenters interesse.

Et centralt element i vores filosofi er at vedligeholde og udbygge de forhold, som forener de vigtigste interessenter: kunderne, medarbejderne og aktionærerne i en ubrydelig treenighed.
Status på Corporate Governance

  • Topdanmark har fjernet alle vedtægtsmæssige  begrænsninger
  • Topdanmark lever for alle praktiske formål op til Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger for god Corporate Governance
  • Det er Topdanmarks opfattelse, at det eneste reelle værn mod en uinviteret overtagelse er en aktiekurs, der afspejler det fremtidige indtjeningspotentiale