Sundhedstilbud for medarbejdere

Med vores sundhedspolitik ønsker vi at skabe en sund ramme på arbejdspladsen. Vi tilbyder vores medarbejdere en række initiativer, som kan benyttes efter ønske og behov. Det gælder blandt andet tilbud om kontorcykler, massageordning, sund mad i kantinen og løbende sundhedstjek.

Med vores sundhedspolitik ønsker vi at skabe en sund ramme på arbejdspladsen. Vi tilbyder vores medarbejdere en række initiativer, som kan benyttes efter ønske og behov. Det gælder blandt andet tilbud om kontorcykler, massageordning, sund mad i kantinen og løbende sundhedstjek.

Vi holder øje med vores medarbejderes sygefravær, da vi også anser det som et tegn på, hvordan den fysiske og psykiske trivsel er blandt vores medarbejdere. Vores målsætning er, at sygefraværet skal ligge lavere end Finanssektorens Arbejdsgiverforenings opgørelse for hele forsikringsbranchen.
Sammen om mental sundhed

Topdanmark har i flere år prioriteret indsatser i forhold til mental sundhed – dels i forhold til forebyggelse, og dels når skaden er sket. Dette fokus blev i 2020 forstærket, da vi, som det første kommercielle pensionsselskab, indgik et samarbejde med Sammen om mental sundhed – et tværgående partnerskab initieret af Sundheds- og Ældreministeriet. Dermed forpligter vi os til at arbejde for at forbedre den mentale sundhed på arbejdspladser i Danmark.

Sammen om mental sundhed er et initiativ, der har til formål at etablere et forpligtende samarbejde med relevante interessenter om mental sundhed på arbejdspladsen. Målgruppen er alle arbejdspladser i Danmark og alle typer af medarbejdere, herunder også Topdanmark. Initiativet er finansieret via finansloven og partnerskabet består af 46 aktører på tværs af det private og det offentlige arbejdsmarked.

Hvert andet år tilbyder vi medarbejdere at få foretaget et sundhedstjek i arbejdstiden – sidste gang var i 2021. Et sundhedstjek kan bestå udelukkende af en digital sundhedsscreening, eller det kan udvides med et fysisk sundhedstjek.
fakta

Alle medarbejdere tilbydes hvert andet år at få foretaget et sundhedstjek i arbejdstiden.

Forebyggelse af stress

Antallet af personer, som bliver sygemeldt på grund af stress, er generelt stigende i det danske samfund. Vi ser også tendensen blandt vores egne medarbejdere. Derfor har vi en række indsatser, som både skal forebygge begyndende stress og tage hånd om de medarbejdere, som er ramt af stress.

Som led i forebyggelse af stress og andre sygdomme får alle Topdanmarks medarbejdere hvert andet år tilbud om et sundhedstjek i arbejdstiden. Det har fokus på mental, social og fysisk sundhed, både i og udenfor arbejdspladsen. Alle medarbejdere kan desuden få anonym stressrådgivning fra erfarne psykologer. Ved alvorlig og længerevarende stress kan vi tilbyde et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb som del af medarbejderens sundhedsforsikring.

 
Forebyggelse af livstilssygdomme

Siden 2016 er medarbejdere med risiko for at få livsstilssygdomme blevet tilbudt et individuelt sundhedsforløb, My Health. Hvert forløb varer typisk 3-4 måneder. Forløbene har vist sig at give gode resultater inden for langvarige og bæredygtige livsstilsforandringer.

Når vi arbejder med sundhed, gør vi det med udgangspunkt i Verdensmål 3 om sundhed og trivsel. Mere præcist arbejder vi med delmål 3.4 Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.
Kontakt

CSR
Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89