Sundhedstilbud for medarbejdere

Med vores sundhedspolitik ønsker vi at skabe en sund ramme på arbejdspladsen. Vi tilbyder vores medarbejdere en række initiativer, som kan benyttes efter ønske og behov. Det gælder blandt andet tilbud om kontorcykler, massageordning, sund mad i kantinen og løbende sundhedstjek.

Med vores sundhedspolitik ønsker vi at skabe en sund ramme på arbejdspladsen. Vi tilbyder vores medarbejdere en række initiativer, som kan benyttes efter ønske og behov. Det gælder blandt andet tilbud om kontorcykler, massageordning, sund mad i kantinen og løbende sundhedstjek.

Sygdom og sundhed

I Topdanmark er vi meget opmærksomme på vores medarbejderes sygefravær, da vi også anser det som et tegn på, hvordan den fysiske og psykiske trivsel er. Vores målsætning er, at sygefraværet skal ligge lavere end Finanssektorens Arbejdsgiverforenings opgørelse for hele forsikringsbranchen.

Vi har mange tilbud til at understøtte et sundere arbejdsliv. Blandt andet har vi eget fitness rum, gynmastiksal og massagestol. Vi har også en række forskelige sports- og sociale klubber, som medarbejderne kan melde sig ind i. Fx en rideklub, en dykkerklub, en fiskeklub og en kunstklub.
fakta

Medarbejderne underviser frivilligt hinanden i forskellige sportsaktiviteter, blandt andet yoga, spinning og TRX.

Forebyggelse af stress

Antallet af personer, som bliver sygemeldt på grund af stress, er generelt stigende i det danske samfund. Vi ser også tendensen blandt vores egne medarbejdere. Derfor har vi en række indsatser, som både skal forebygge begyndende stress og tage hånd om de medarbejdere, som er ramt af stress.

Som led i forebyggelse af stress og andre sygdomme får alle Topdanmarks medarbejdere hvert andet år tilbud om et sundhedstjek i arbejdstiden. Det har fokus på mental, social og fysisk sundhed, både i og udenfor arbejdspladsen. Alle medarbejdere kan desuden få anonym stressrådgivning fra erfarne psykologer. Ved alvorlig og længerevarende stress kan vi tilbyde et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb som del af medarbejderens sundhedsforsikring.
Sports- og sociale klubber

I Topdanmark har vi en række sportsklubber og sociale klubber, som alle er med til at understøtte sundhed, trivsel og velvære for medarbejderne. Disse klubber er er drevet af medarbejdere for medarbejdere, og giver mulighed for at kollegaer kan lærer hinanden at kende gennem deres fælles interesser. 

Vi har blandt andet en Rideklub, en fisker-klub, en dykkerklub, en social klub og en kunstklub. Derudover har Topdanmark indrettet stillerum til fri afbenyttelse, for eksempel til at bede, til meditation eller til afslapning for gravide medarbejdere med gener.
Forebyggelse af livstilssygdomme

Siden 2016 er medarbejdere med risiko for at få livsstilssygdomme blevet tilbudt et individuelt sundhedsforløb, My Health. Hvert forløb varer typisk 3-4 måneder. Forløbene har vist sig at give gode resultater inden for langvarige og bæredygtige livsstilsforandringer.

Når vi arbejder med sundhed, gør vi det med udgangspunkt i Verdensmål 3 om sundhed og trivsel. Mere præcist arbejder vi med delmål 3.4 Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.
Kontakt

Marie-Louise Krogh Bisgaard
Chef for Bæredygtighed
mobil 30 65 53 76
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44