En hybrid arbejdsplads

Da COVID-19 ramte Danmark i 2020 og alle medarbejdere blev sendt hjem, måtte vi, som alle andre virksomheder, finde en løsning hvor vi tog vare på vores medarbejdere. Efter to år med COVID-19 og en hel del hjemmearbejde, kunne vi se, at muligheden for at arbejde hjemme øgede medarbejdernes trivsel i meget høj grad. Derfor er hjemmearbejde nu en permanent del af arbejdstrukturen i Topdanmark.

Da COVID-19 ramte Danmark i 2020 og alle medarbejdere blev sendt hjem, måtte vi, som alle andre virksomheder, finde en løsning hvor vi tog vare på vores medarbejdere. Efter to år med COVID-19 og en hel del hjemmearbejde, kunne vi se, at muligheden for at arbejde hjemme øgede medarbejdernes trivsel i meget høj grad. Derfor er hjemmearbejde nu en permanent del af arbejdstrukturen i Topdanmark.

En 60/40 ordning

Efter at have kørt et pilotprojekt hvor vi testede hjemmearbejde med stor succes, har vi nu indført en permanent 60/40 arbejdsmodel. 60% af arbejdstiden arbejder man på kontoret, 40% arbejder man hjemme.

Vi ved, at øget hjemmearbejde kan give udfordringer med både den sociale og den faglige sammenhængskraft mellem medarbejderne, men vi kan også se at muligheden for at arbejde hjemme to dage om ugen reducerer stress og sygefravær og øger fleksibiliteten.  

Vi tror på at fremtidens arbejdsplads er hybrid og vores mål er, at skabe en sund balance mellem at arbejde i det fysiske og det virtuelle rum. Men vi ved også at det kræver fokus på både kultur og fysiske rammer samt digitale værktøjer og kompetencer. 




Trivsel er nøglen

Vi vil gerne sikre en fortsat god trivsel på den hybride arbejdsplads, derfor har vi indgået et samarbejde med Future Work Lab – et forsknings- og udviklingsprojekt – om netop den hybride arbejdsplads. Formålet med samarbejdet er at sikre en god udvikling af de digitale arbejdsfællesskaber og dermed skabe bedre trivsel og mere sammenhængskraft mellem medarbejderne. 

Fremover vil den hybride arbejdsplads blive løbende evalueret og justeret, så den passer til medarbejdernes behov.  Udover trivsel vil der også være fokus på effektivitet og social sammenhængskraft i den hybride arbejdsform.
 




Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44