Et samarbejde der kunne komme på museum

Hvordan forsikrer man ting, der i princippet er uerstattelige, og holder samtidig priserne nede i et rimeligt leje? Det ved vi alt om. I omkring 40 år har Topdanmark nemlig samarbejdet med Museumstjenesten om forsikring af museumsgenstande. Det er der kommet en enorm viden og nogle anderledes oplevelser ud af.

Hvordan forsikrer man ting, der i princippet er uerstattelige, og holder samtidig priserne nede i et rimeligt leje? Det ved vi alt om. I omkring 40 år har Topdanmark nemlig samarbejdet med Museumstjenesten om forsikring af museumsgenstande. Det er der kommet en enorm viden og nogle anderledes oplevelser ud af.

Holder hånden under kulturen

Samarbejdet mellem de ikke-statslige museer og Topdanmark går helt tilbage til midten af 1970’erne, hvor man fandt ud af, at der var behov for en fordelagtig forsikring af museumsgenstande. Efter en længere proces gik samarbejdet i luften i 1979.

De mange års erfaring har givet os en helt unik viden og position på markedet. Samtidig har der været meget lidt udskiftning på medarbejdersiden hos Topdanmark, hvor kun et par forskellige ansvarshavere har dækket området. Det har skabt en enorm tillid mellem parterne, og i dag ordnes meget over telefonen. Vi kender hinanden og stoler på hinanden, og vi drøfter løbende, hvordan samarbejdet kan gøres endnu bedre.

"En del museer er udfordret på økonomien, så de er afhængige af, at priserne er så lave og præcise som muligt"
Carsten Bonde MARKEDSCHEF I TOPDANMARKUdstillingen starter med en forsikring

Hver gang en museumsgenstand eller et kunstværk skal flyttes fra et sted til et andet, er der brug for en forsikring. Hvis et museum skal lave en udstilling og låne en række værker, så forsikrer Topdanmark ud fra den samlede værdi, museet oplyser om. Ofte forlanger udlåner at se en bekræftelse på, at de udlånte genstande er forsikret.Derfor er det vigtigt med en forsikringsaftale, så både udlåner og museet får den nødvendige tryghed.
Spektakulære sager

Gennem årene har vi forsikret en del særlige kunstværker og museumsgenstande. Blandt andet forsikrede vi Tollundmanden, da det kendte moselig var en tur i Paris for at blive scannet, så han kunne blive tids- og stedfastsat, inden turen gik mod Danmark igen.

Vi har også forsikret et fly, der skulle ind gennem et vindue i forbindelse med en udstilling om flyvemaskiner i Odense. Så der er i princippet ingen grænser for, hvad vi kan dække i samarbejde med de danske museer.
Aftale med overskud

Set med forsikringsbriller er museer nogle fantastiske kunder, fordi de er så gode til at passe på kunstgenstandene. Der er således meget langt mellem skaderne. Derfor er priserne på forsikringerne også kun dalet gennem årene. Da museumsordningen har overskudsdeling, udbetaler vi løbende bonus til de deltagende museer, hvis der er penge til overs på kontoen.

Derfor er der ikke noget at sige til, at mange af de oprindelige museer, vi indgik aftalen med for 40 år siden, holder ved endnu. Bedre dækning på museumsmarkedet findes simpelthen ikke.
fakta

Siden 1979 har Topdanmark samarbejdet med Museumstjenesten omkring en særlig museumsforsikring til ikke-statslige museer. Mange museer har været med hele vejen.

NØGLETAL

 • Over 40 år
  har Topdanmark samarbejdet

  med Museumstjenesten og de danske museer

 • 92 %
  af de ikke-statslige museer

  er med i aftalen

 • 90 millioner
  kroner

  har forsikringssummen været på nogle af de dækkede udstillinger