En virksomhed baseret på innovation

I Topdanmark er innovation ikke noget, vi snakker om, men noget, vi gør. At tænke nye processer, nye produkter og ny teknologi er en naturlig del af vores hverdag og måde at drive forretning på. Siden vi blev grundlagt for over 100 år siden, har vi fokuseret på at gå forrest og udvikle nye løsninger, der matcher den virkelighed, kunderne lever i.

En verden i forandring

Sådan er det i høj grad også i dag. Den teknologiske udvikling betyder, at samfundet og de måder, danskerne lever, forbruger og arbejder på, ændrer sig hurtigere end nogensinde før. Digitalisering, deleøkonomi og on-demand skaber nye forsikringsbehov. Kunderne forventer fleksible og personlige løsninger.

Det stiller store krav til vores forretning. Både direkte i forhold tilkunderne og indadtil i vores processer.
Nye muligheder

Men teknologien giver os samtidig nye mulighederfor at udvikle attraktive produkterog services og udvide markedet. Så når kundernes verden ændrer sig, følger vi lige i hælene og imødekommer deres behov. Det gælder både inden for erhvervslivet, landbruget og det private segment.
Sammen med kunden

Vores innovation tager altid afsæt i vores kunder. Vi har et indgående kendskab til og forståelse for deres verden, og ofte udvikler og nytænker vi i samarbejde med kunden. Andre gange arbejder vi sammen med tredjepartspartnere omkring produktet eller distributionen. Hvad end der skal til for at give kunden den bedste løsning.
Innovativ kultur

Samtidig er nysgerrigheden og villigheden til at samarbejde på nye måder en indgroet del af vores kultur. Vi gør det ikke sværere, end det er, men prøver at sætte de rigtige hoveder sammen, så vejen fra idé til produkt bliver så kort som mulig.

Den tilgang har blandt andet betydet, at vi var nogle af de første, der gik i luften med en droneforsikring, da det blev et lovkrav. Ligesom vi var først på markedet med en personlig omsorgsforsikring, der hjælper langtidssygemeldte tilbage på jobmarkedet.

Det er det, vi mener, når vi siger, at hos Topdanmark er innovation ikke et buzzword. Men selve kernen i vores forretning. Nu og i fremtiden.
Kontakt

Innovation
Michael Haftor-von Bahr
Head of Group Market Development
telefon 29 11 03 86