Forebyggelse af arbejdsulykker i landbruget

Alt for mange arbejdsulykker sker i landbruget. For at gøre op med dette og hjælpe de skadelidte, tilbyder vi gratis uvildig rådgivning til vores kunder.

Alt for mange arbejdsulykker sker i landbruget. For at gøre op med dette og hjælpe de skadelidte, tilbyder vi gratis uvildig rådgivning til vores kunder.

Et mere sikkert arbejdsliv i landbruget

Landbruget er en af de farligste brancher at arbejde i. Der sker flere ulykker end i andre brancher - og mange af disse ulykker er alvorlige.

Som det førende forsikringsselskab i landbrugssektoren vil vi bidrage til at gøre arbejdslivet mere sikkert for danske landmænd og nedbringe det høje antal arbejdsulykker. Derfor har vi sammen med SEGES, et fagligt videns- og innovationshus under Landbrug & Fødevarer, udarbejdet servicekonceptet ’Arbejdsliv’.
fakta

I 2022 gav Topdanmark 57 landbrugskunder et gratis rådgivningsbesøg med en arbejdsmiljøkonsulent efter en arbejdsulykke.

Gratis rådgivning med arbejdsskadeforsikring

Med ’Arbejdsliv’ kan kunder med en arbejdsskadeforsikring hos os få gratis uvildig rådgivning af en arbejdsmiljøkonsulent, hvis der er sket en arbejdsulykke, enten for kunden selv eller for medarbejdere. Det gælder også ved mindre arbejdsulykker.

Rådgivningen foregår dér, hvor ulykken er sket, og der lægges en plan for, hvordan man gennem relevante indsatser kan undgå en lignende ulykke i fremtiden. Kunden kan også få hjælp til at håndtere det praktiske i forbindelse med ulykken, fx når Arbejdstilsynet aflægger besøg. 
 
Rådgivning hjælper både landbrugskunder og Topdanmark

Når vi hjælper vores kunder, særligt i landbrugssektoren, med at nedbringe antallet af arbejdsulykker, gør vi en indsats for at bryde med den nuværende negative statistik. Rådgivningen er en integreret del af vores forretningsmodel, da forebyggelse af ulykker hos vores kunder også bidrager til færre forsikringssager og gladere, raskere kunder.
Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44