Sundhed for privatkunder

Vi hjælper vores kunder med at forbedre deres livskvalitet gennem alle livets faser. Vi motiverer proaktivt til et sundt og balanceret liv nu og i fremtiden. Vi tager udgangspunkt i den enkelte kundes liv, og tilbyder en produkt- og servicepalet inden for både forebyggelse og sundhed.

Vi hjælper vores kunder med at forbedre deres livskvalitet gennem alle livets faser. Vi motiverer proaktivt til et sundt og balanceret liv nu og i fremtiden. Vi tager udgangspunkt i den enkelte kundes liv, og tilbyder en produkt- og servicepalet inden for både forebyggelse og sundhed.

Sundhedsprogram for kunder

I forlængelse af vores særlige fokus på sundhed, har vi et omfattende sundhedsprogram for vores kunder. Her hjælper vi kunderne til et sundere liv og en bedre trivsel både fysisk og mentalt. 

Vi har særligt fokus på forebyggelse af alvorlige skader og sygdomme, men vi hjælper også når skaden er sket, eller sygdommen er indtruffet. Her bidrager vi til at begrænse omfanget af skaden eller sygdommen mest muligt – og vi hjælper med at sikre, at vores kunder forbliver sunde og raske.

De mange indsatser kan komme i spil i forhold til blandt andet tab af erhvervsevne-forsikring, sundhedsforsikring, arbejdsskadeforsikring og ulykke- og ansvarsforsikring. Vi evaluerer vores indsatser løbende og kan se at indsatserne gør en betydelig forskel for vores kunder.
Sundhedsapp

Når vores kunder har to eller flere forsikringer hos os, tilbyder vi gratis adgang til appen Sundhedshjælp. Sundhedshjælp giver mulighed for gratis adgang til en dansktalende læge alle dage mellem kl. 6 – 21, uanset hvor i verden man befinder sig. Via appen kan man ud over en videokonsultation også få mulighed for en uvildig lægefaglig vurdering af en gene, et symptom eller en diagnose. 

I 2023 har set en stigning både i antal konsultationer, antal registrerede brugere og i antal second opinions. Dette understreger behovet for en nemt og tilgængeligt supplement til det offentlige sundhedssystem. 

Sundhedshjælp er et vigtigt element for at styrke forebyggelse af skader og sygdomme. Sundhedshjælp er blevet rigtig godt modtaget af vores kunder idet 94% af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med appen. 

Når vi arbejder med sundhed, gør vi det med udgangspunkt i Verdensmål 3 om sundhed og trivsel. Mere præcist arbejder vi med delmål 3.4 Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.
Resultater for 2023

 • 469.771
  privatkunder

  tilbydes adgang til Sundhedshjælp

 • 55.267
  landbrugskunder

  tilbydes adgang til Sundhedshjælp

 • 94 %
  af brugerne

  er tilfredse eller meget tilfredse med Sundhedshjælp

Kontakt

Pernille Fogh Christensen
Senior bæredygtighedskonsulent
telefon 44 74 40 89
Marie Uldall Thomsen
Bæredygtighedskonsulent
mobil 61 16 70 44